Mysterieuze gatenvorming

”In ons productassortiment hebben wij wijdspiraalbanden van rond draad in een drievoudige constructie. Deze banden worden overal ingezet waar kleine producten als bulkgoed worden aangevoerd en naar verschillende temperatuurbereiken worden getransporteerd. In dit geval lag het temperatuurbereik iets boven 800 graden Celsius,” aldus Edgar Kischel, verantwoordelijk voor de verkoop van draadbanden en al zo'n twee decennia werkzaam bij HEIN, LEHMANN.

Op een dag meldde iemand die al jaren een klant van HEIN, LEHMANN was, zich bij de heer Kischel. Hij had een probleem met een individuele uitvoering van een wijdspiraalband van rond draad. De klant had het over puntgaatjes in de band en vermoedde dat het materiaal fouten vertoonde.

”De gaatjes waren het gevolg van verbrossing. Die ontstaat bij een zogeheten carburisatieproces door extreme hitte. Door de hitte wordt het materiaal verrijkt met koolstof, waardoor het gewoonlijk na enkele maanden bros wordt en vervangen moet worden. Het eigenaardige was in dit geval, dat de carburisatie in veel kortere tijd plaatsvond en alleen puntsgewijs optrad. De gaatjes ontstonden dus niet over de hele bandbreedte, maar alleen op afzonderlijke plaatsen en onregelmatig.”

De oorzaak was aanvankelijk niet duidelijk. Als het om een normaal carburisatieproces ging, waarom was dan niet de hele band aangetast? De heer Kischel stond voor een raadsel dat om een oplossing vroeg. Daarom werden delen van de band verwijderd en in ons laboratorium metallurgisch onderzocht.

”We waren stomverbaasd, want op de betreffende delen had inderdaad een extreem hoge carburisatie plaatsgevonden. Materiaalfouten door ons waren uitgesloten, want de rest van de band was niet aangetast. Maar we wilden wel de oorzaak achterhalen. We probeerden iets van dit fenomeen te leren.”

Er volgden bijeenkomsten van gebruikers, ovenbouwers en specialisten van HEIN, LEHMANN. Alle mogelijke theorieën passeerden de revue, alle parameters werden gecontroleerd, maar fouten of wijzigingen in de instellingen werden niet geconstateerd.

”Het was alsof we naar een gat in de muur stonden te kijken. Het gat was er duidelijk, en iedereen kon het zien. Maar wie het erin had geslagen en waarmee, daarvan hadden we geen flauw idee.”

Maar zoals dat wel vaker gaat, hielp het toeval een handje bij de oplossing van het raadsel. Nadat alle feiten waren gecontroleerd en alle mogelijkheden verworpen, besloten alle betrokkenen elkaar nogmaals ter plaatse te ontmoeten.

”Toen wij daar bij elkaar stonden, merkten wij dat de medewerker die verantwoordelijk was voor de installatie, zijn papieren broodzak als een prop op de band gooide. Die verbrandde natuurlijk meteen met een grote plof. Toen viel het kwartje.”

De oorzaak was niet zozeer de papieren broodzak maar de aanklevende resten vet of margarine. Als wijdspiraalbanden van rond draad worden blootgesteld aan extreem hoge hitte, is het van groot belang dat ze absoluut schoon en vetvrij zijn, zodat ze langer meegaan. Als er vet op de band aanwezig is, ontstaat door de verbranding een explosieachtige carburisatie, die het materiaal vroegtijdig aantast.

”Dat verklaarde natuurlijk het verschijnsel en ook dat de gaatjes geen vast beeld of terugkerend patroon vertoonden. Tenslotte wierp de medewerker zijn broodpapier op verschillende tijdstippen op de band. Later gaf hij toe, dat ook wel eens zijn hele lunch op de band belandde als die hem niet smaakte.”

De oplossing van het raadsel was gevonden. Maar alle ervaring en onderzoek hadden de toevallige waarneming ter plaatse bij de installatie niet kunnen vervangen.

”Wij waren allemaal bijzonder opgelucht dat we de oplossing hadden gevonden. Maar de moeite van het zoeken naar de oorzaak was niet tevergeefs, want wij hebben daar belangrijke lessen uit getrokken - bijvoorbeeld dat je nooit iets kunt uitsluiten. Er zijn altijd factoren waarop je geen zicht hebt en het loont dus de moeite om verder te kijken dan je eigen vakgebied.”

Tegenwoordig wordt de 'broodzak-casus' onder collega's nog altijd doorgegeven, zeker wanneer er problemen zijn met puntgaatjes.

”Bij HEIN, LEHMANN profiteren wij van tientallen jaren ervaring. En die bestaat niet alleen uit professionele knowhow en kennis van de praktijk. Er zijn ook ervaringen als deze, die ons eraan herinneren dat wij altijd een stap verder moeten denken. Dat is een van de grote voordelen die wij meebrengen bij onze dagelijkse werkzaamheden en bij nieuwe projecten.”

Hebt u grote plannen en zoekt u een partner met verstand van zaken? Neem contact met ons op - wij geven u graag advies.