Indicatie

Intern meldpunt

Intern meldpunt van HEIN, LEHMANN GmbH in overeenstemming met de klokkenluidersbeschermingswet (HinSchG):

Indicatie

De klokkenluidersbeschermingswet (HinSchG) is op 2 juli 2023 in werking getreden. Het doel van de HinSchG is om personen te beschermen die tijdens hun beroepsactiviteiten informatie hebben verkregen over juridische overtredingen en deze melden. De wet verbiedt elke vorm van discriminatie van klokkenluiders en verplicht daarom werkgevers met minstens 50 werknemers om veilige kanalen op te zetten voor het melden van schendingen (interne meldpunten).

Voor dit doel hebben we een intern meldpunt opgezet waarmee je vertrouwelijk contact kunt opnemen.

 

Wie kan schendingen melden?

Het meldpunt staat open voor alle werknemers en andere personen die zich bewust zijn geworden van schendingen in verband met hun professionele activiteiten bij ons bedrijf. Ook voormalige werknemers en sollicitanten kunnen contact opnemen met het meldpunt.

 

Welke overtredingen kunnen worden gemeld?

Het toepassingsgebied van de HinSchG omvat wettelijke overtredingen in de zin van artikel 2 HinSchG. Deze omvatten onder andere:

  • Strafbare feiten, bijvoorbeeld corruptie, diefstal, fraude,
  • Boetebedreigende overtredingen als de overtreden regeling dient ter bescherming van leven, lichaam of gezondheid of ter bescherming van de rechten van werknemers of hun vertegenwoordigende organen (bijv. voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, overtredingen van de wet op het minimumloon, enz.)
  • Schendingen van voorschriften op het gebied van milieuwetgeving, stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
  • Schendingen van voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van (elektronische) communicatie en informatietechnologiebeveiliging
  • Schendingen van voorschriften in aanbestedingsprocedures
  • Verklaringen van ambtenaren die een schending vormen van de plicht tot loyaliteit aan de grondwet.

Informatie over wangedrag in de privésfeer valt niet onder de HinSchG.

 

Contact met het interne meldpunt

We hebben de heer André Kamitz, bereikbaar op Hinweisgeberstelle(at)stafag.com, belast met de taken van het interne meldpunt in overeenstemming met artikel 14 (1) HinSchG. U kunt ook contact opnemen met het interne meldpunt van maandag tot vrijdag tussen 8:00-16:00 uur op 0208 5801 461. Nationale feestdagen en feestdagen in Noordrijn-Westfalen vallen hier niet onder.

Het meldpunt zal de identiteit van de persoon die de melding doet, de personen die het onderwerp zijn van een melding en de andere personen die in de melding worden genoemd, vertrouwelijk behandelen. In principe zal de identiteit alleen bekend zijn bij de personen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van de meldingen of voor het nemen van vervolgmaatregelen, en bij het personeel dat assisteert bij het uitvoeren van deze taken (§§ 8, 9 HinSchG).