Colofon

Gegevens volgens § 5 van de Duitse wet op de media (TMG)

HEIN, LEHMANN GmbH
Alte Untergath 40
47805 Krefeld

Handelsregister: HRB 5401
Bevoegde rechterlijke instantie: Amtsgericht Krefeld

Vertegenwoordiging:
Dr. Christoph Stephany (Chief executive officer)

Contact

Telefoon: +49 2151 375-5
Fax: +49 2151 375-95900
E-mail: questions@heinlehmann.com 

Btw-nr.

Btw-nr. volgens § 27 a van de Duitse belastingwet:
DE811215968

Verantwoordelijke redactie

Dr. Christoph Stephany (chief executive officer)

Consumentengeschillen/geschillencommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan procedures voor het beslechten van geschillen via een orgaan voor consumentenbemiddeling.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 alinea 1 van de TMG volgens algemene wetten verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze website. Volgens §§ 8 tot 10 van de TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen externe informatie bij te houden of te controleren op elementen die op illegale activiteit wijzen.

Dit laat verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens algemene wetten onverlet. Aansprakelijkheid ten aanzien hiervan geldt pas vanaf het moment dat wij kennisnemen van een concrete schending van het recht. Zodra dergelijke schendingen van het recht aan ons bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud verwijderen.

Aansprakelijkheid voor koppelingen

Ons aanbod bevat koppelingen naar externe websites van derden. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. Daarom aanvaarden wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina's is altijd de aanbieder of exploitant van de betreffende website verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's worden gecontroleerd op eventuele schending van recht op het moment waarop de koppeling wordt gepubliceerd. Op het moment dat de koppeling werd geplaatst, is geen illegale inhoud waargenomen.

Continu toezicht op inhoud van gekoppelde pagina's kan zonder concrete aanwijzingen voor illegale activiteit niet van ons worden verwacht. Zodra schendingen van recht bij ons bekend worden, zullen wij de betreffende koppelingen direct verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken die de exploitant op deze website publiceert, vallen onder het Duitse auteursrecht. Het verveelvoudigen, bewerken, distribueren en gebruiken op welke wijze dan ook buiten de grenzen van het auteursrecht, is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of samensteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.

Voor zover inhoud op deze website niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Vooral inhoud van derden wordt als zodanig aangegeven. Als u niettemin een schending van auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u dit aan ons te melden. Zodra schendingen van recht bij ons bekend worden, zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.

Concept en technische realisatie

THE BRETTINGHAMS GmbH
Leuschnerdamm 13
10999 Berlin

Telefoon: +49 30 8800 135 0
Fax: +49 30 8800 135 99
E-mail: info@brettingham.de
Website: www.brettingham.de