Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene handels- en leveringsvoorwaarden als pdf-bestand om te downloaden (versie: 31 januari 2020).

Algemene handelsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden