En iedere dag waren er verstoppingen

”Een van onze klanten is een waterzuiverings- en stadsreinigingsbedrijf in een stad. Op een dag nam deze klant contact met ons op omdat er telkens een probleem optrad, dat de medewerkers en machines in de onderneming zwaar belastte.”

Alois Bäuml, buitendienstmedewerker voor grondstofzeven bij HEIN, LEHMANN, luisterde aandachtig naar de beschrijving die de klant gaf. De klant had het over de inzet van zijn straatveegmachines en het probleem dat zich na het reinigen van de straten regelmatig voordeed.

”De veegmachines rijden met hun borstels heel dicht langs de stoeprand om bladeren en ander vuil uit de goot te verwijderen. Dat levert meestal veel stof op. Om te voorkomen dat de machines hele delen van de straat met stof bedekken, wordt het veegsel tijdens het werk met water besproeid.”

Tot zover alles goed. Maar dan komt het: nadien moet het veegsel weer gescheiden worden van water en zand. Dat werkte bij onze klant echter helemaal niet goed, zoals Alois Bäuml aan de hand van foto's en video's van de klant kon vaststellen.

”De zeefmachine was uitgerust met een eenvoudig type druklasrooster. De klant klaagde over het transport van het veegmengsel naar het trilrooster en de vele ophopingen. Het rooster was al na enkele kiepbewegingen zo ver dichtgeslibd dat veel zand en voor een deel ook water niet door de openingen ging maar gewoon naar de kant van de afgifte werd getransporteerd.”

Na analyse van de foto's en video's waren de nadelen van de gebruikte machine duidelijk, en een geschikte oplossing natuurlijk ook: ons moderne systeem WS 85®.

”De trilgoot die de klant tot op dat moment gebruikte, was te klein en eigenlijk ook niet geschikt voor het proces. Ook het beladen verliep niet optimaal, want het veegsel werd niet gelijkmatig maar met bakken tegelijk uit de vrachtwagen gekiept. Met het WS 85® systeem en enkele aanpassingen liep alles op rolletjes.”

Het vervangen van de machine door ons moderne wisselsysteem leverde niet meteen het verwachte resultaat op. Maar toen de zeven van puur kunststof werden vervangen door gelaste spleetzeven met een kunststof bekleding, viel er op het scheidingsproces niets meer aan te merken.

”De voordelen waren al bij de eerste kiepwerkzaamheden merkbaar: het materiaal kwam niet meer direct op het zeefdek terecht en veroorzaakte dus geen ophopingen. Het gleed nu netjes over het dek. We moesten de glijsnelheid zelfs vertragen met meerdere dwarsbalken.”

Dat was een grote opluchting, maar dat was lang niet alles. De klant had de oude machine vanwege de genoemde problemen vaak en met veel moeite moeten reinigen. Daarvoor moest het rooster met de zeefkast en het zeefraam volledig worden uitgebouwd.

”Tegenwoordig hoeft onze klant de zeef waarschijnlijk nauwelijks nog te reinigen. Wanneer dat toch moet gebeuren, is er een ander voordeel: niet de hele zeefkast hoeft meer te worden uitgebouwd. De klant hoeft alleen nog de betreffende zeefvelden te vervangen en kan het uitgebouwde zeefveld rustig en zonder grote druk reinigen.”

Al snel bleek hoe enthousiast de klant was. Dankzij alle voordelen van het WS 85® systeem werd de machinestilstand teruggedrongen tot een fractie van het oude niveau.

”Tot op de dag van vandaag is onze klant meer dan tevreden. Niet lang geleden ontvingen wij een e-mail waarin hij schreef dat hij nog nooit had meegemaakt dat een zeef zo'n lange tijd zo probleemloos presteert. Er is weinig wat ons meer plezier doet en motiveert dan zulke feedback.”

Uit het probleem met de veegmachines was een echt succesverhaal van HEIN, LEHMANN tevoorschijn gekomen: Tegenwoordig reinigen de veegmachines van onze klant de straten net als voorheen met water. Maar daarna zorgt het WS 85® systeem voor optimale ontwatering van het veegsel. Dat is wat je noemt een happy end!

Staat u ook voor een uitdaging en hebt u een partner nodig die de beste oplossingen kan bieden? Neem contact met ons op - wij geven u graag advies.