Revolutie van geperforeerde platen

”Een van onze klanten gebruikt onze CONIDUR®-platen in wervelbedinstallaties voor fluïdisatie van een product in poedervorm. Conidur-platen worden vaak ingezet voor dergelijke processen, omdat ze speciale schuine perforaties hebben, net als voor het raspen van aardappelen. Dat heeft het volgende effect: wanneer er van onderen lucht naar de plaat stroomt, stijgt deze lucht niet recht omhoog (zoals bij een plaat met ronde perforatie zou gebeuren), maar schuin uit de plaat. Daardoor kunnen producten gedroogd, gekoeld en ook getransporteerd worden.”

Andreas Langen is uitstekend op de hoogte van de bijzonderheden van de CONIDUR® fijngeperforeerde platen. Sinds midden jaren 90 werkt hij op de verkoopafdeling van CONIDUR® en in 2018 kreeg hij de leiding over de verkoop. Hij vertelt over een project waarbij een klant individuele aanpassingen van de toegepaste CONIDUR® fijngeperforeerde platen nodig had.

”Op een dag benaderde de klant ons met een verzoek voor een bijzondere specificatie: hij wilde aan de zijkanten van de platen graag ongeperforeerde randen. Hij verwachtte dat de platen in de installaties daardoor beter en zorgvuldiger afgedicht bevestigd konden worden, omdat er dan daar geen lucht meer door zou stromen.”

Wat relatief eenvoudig klonk, was in werkelijkheid een grote uitdaging. Want op dat moment waren ongeperforeerde randen niet mogelijk binnen het fabricageproces van de CONIDUR® fijngeperforeerde platen.

”Wanneer wij onze CONIDUR®-platen perforeren, werkt dat niet zoals bij conventionele platen met ronde of vierkante gaten. Bij ons perforatieproces brengen wij een rij gaten aan over de hele breedte. Bij de volgende rij wordt dan een klein stukje opgeschoven. Zo maken wij rij voor rij gaten, en bij iedere perforatie wordt de plaat opgerekt. Als er links en rechts een rand niet geperforeerd zou worden, zou deze niet meerekken. Het gevolg zou zijn dat de plaat als een badkuip zou samentrekken.”

Technisch gezien leek het aanvankelijk dus niet mogelijk om aan de wens van de klant tegemoet te komen. Maar omdat deze er heel veel van verwachtte, besloten wij bij HEIN, LEHMANN deze uitdaging toch aan te gaan. Dat verliep als volgt: de CONIDUR®-platen moesten een ongeperforeerde rand krijgen, maar de andere eigenschappen van de plaat mochten niet veranderen.

”Het was belangrijk voor onze klant dat er net zoveel lucht door de nieuwe CONIDUR®-platen zou stromen als voorheen. Wij konden dus niet gewoon minder gaten aanbrengen om de plaat minder te rekken.”

De eenvoudigste oplossing kwam dus meteen te vervallen. Maar eenvoudige oplossingen kan iedereen bedenken.

”Om te beginnen richtten wij ons op de gereedschappen. Zoals gezegd perforeerden wij de platen altijd over de hele breedte. Wanneer wij links en rechts ongeperforeerde delen wilden hebben, moesten dus eerst de betreffende tanden uit het gereedschap worden verwijderd. En dat is precies wat wij deden: we slepen de tanden eraf.”

Het eerste probleem was opgelost. Maar wat konden wij doen aan de welving van de platen?

”We vonden een oplossing voor het oprekken door te experimenteren met verschillende gereedschappen en gatgroottes die enerzijds het drukverlies zouden handhaven en anderzijds minder rek veroorzaakten. Op een zeker moment is dat ons toen gelukt. Onze pogingen en testperforaties leidden naar een fabricagetechniek waarmee een rand van maximaal 50 millimeter mogelijk was zonder dat de overige eigenschappen van de plaat veranderden.”

De nieuwe platen werkten probleemloos bij de klant - en dat doen ze vandaag nog steeds.

”Aanvankelijk was de wens van de klant natuurlijk een grote uitdaging. Maar wij zeggen hier altijd dat wij door zulke uitdagingen alleen maar kunnen groeien. Deze gewenste specificatie heeft ons uiteindelijk een nieuwe productvariant opgeleverd en onze ervaring sterk verrijkt. Als het ons dan ook nog lukt om een klant gelukkig te maken, dan is het project helemaal geslaagd. Dat was hierbij het geval.”

Hebt u ook speciale eisen en zoekt u een expert die iedere uitdaging aanneemt? Neem contact met ons op - wij helpen u.